سیستم کنترل لرزش

قطعات از قبیل مانت شاسی و بوش نقش تعیین کننده‌ای در ایمنی رانندگی دارد. قطعات لرزه‌گیر وسیله نقلیه را با دقت کنترل کرده وحداکثر ایمنی و راحتی را به ارمغان می‌آورد

محصولات مرتبط