قطعات آبندی

مواد و مشخصات:

  • مقاومت شیمیایی خوب
  • مقاومت خوب در برابر حرارت و دمای پایین
  • مقاومت خوب در برابر ازن و هوازدگی
  • مقاومت بالا در برابر آب
  • مجموعه‌ای فشرده‌سازی کم
  • کشش خوب
  • هزینه مواد اولیه

طرح:

  • لبه استاندارد
  • لبه با طراحی ویژه

محصولات مرتبط